See English Version

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوستند.


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (شعبه فارس) به جمع حامیان نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی پیوستند.