See English Version

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به جمع حامیان کنفرانس پیوستند.


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به جمع حامیان نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی پیوستند.